+++ OPEN TRACK DAY Till 27/01/2018 And 28/01/2018 TRACK DAY MOTOCROSS - LAMS +++
Νέα - Ανακοινώσεις

Νέα - Ανακοινώσεις

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Σέρρες 10 Σεπτεμβρίου 2012

Γραφείο Τύπου

& Δημοσίων Σχέσεων

τηλ. 23210/22587

φαξ 232

Δελτίο Τύπου

Η 77η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης, που άνοιξε τις πύλες της το Σάββατο 8 και θα διαρκέσει έως τις 16 Σεπτεμβρίου 2012, αποτελεί ευκαιρία προβολής για την πόλη και το Δήμο Σερρών.

Επίκεντρο της παρουσίας τους, η πορεία της πόλης στο χρόνο, η μεγάλη ιστορία της, τα αξιοθέατά της και το μοναδικό στην Ελλάδα και τα Βαλκάνια Αυτοκινητοδρόμιο του Δήμου (Αυτοκινητοδρόμιο Σερρών ΑΕ-ΟΤΑ).

Έτσι, ο επισκέπτης μπορεί να θαυμάσει στο περίπτερο του Δήμου Σερρών(κτήριο 12-Περίπτερο Α) το πλούσιο φωτογραφικό υλικό για τις Σέρρες που εκτίθεται, αλλά και να λάβει πληροφορίες για τη επιτυχή λειτουργία του σερραϊκού Αυτοκινητοδρομίου.

Να σημειωθεί ότι η Έκθεση θα είναι ανοιχτή από τις 5:00 το απόγευμα έως τις 10:00 το βράδυ τις καθημερινές, ενώ Σάββατο και Κυριακή από τις 10:00 το πρωί έως τις 10:00 το βράδυ.

Από το Γραφείο Τύπου του Δήμου

 

Σε εξέλιξη βρίσκεται το έργο με τίτλο «Διασυνοριακές Ρόδες» - “Cross border wheels” το οποίο είναι ενταγμένο (με την από 23/9/2011 απόφαση της Κοινής Τεχνικής Γραμματείας) στον άξονα προτεραιότητας 1 “Ενίσχυση της διασυνοριακής οικονομικής συνεργασίας του προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα – FYROM 2007 – 2013. Εταίροι του έργου είναι το Αυτοκινητοδρόμιο Σερρών ως συντονιστής και η ομοσπονδία μοτοσικλέτας της Π.Γ.Δ.Μ., ως εταίρος. Βασικό κορμό του έργου αποτελούν δύο αγώνες, ένας αγώνας Enduro σε περιοχή της FYROM και ένας αγώνας Rally Raid στην περιοχή των Σερρών, καθώς και ένα τουριστικό οδοιπορικό στην διασυνοριακή περιοχή στο οποίο θα συμμετέχουν ερασιτέχνες αναβάτες με τις μηχανές τους, προκειμένου να αναδειχτούν και να προβληθούν οι τουριστικές ομορφιές της περιοχής. Ειδικότερα το έργο περιλαμβάνει πέντε πακέτα εργασίας :

 • Πακέτο Εργασίας 1: Διαχείριση και συντονισμός
 • Πακέτο Εργασίας 2: Πληροφόρηση και δημοσιότητα
 • Πακέτο Εργασίας 3: Διοργάνωση διεθνούς αγώνα Rally Raid στο Νομό Σερρών
 • Πακέτο Εργασίας 4: Διοργάνωση διεθνούς αγώνα Moto – cross στη FYROM
 • Πακέτο Εργασίας 5: Τουριστικό οδοιπορικό στη διασυνοριακή ζώνη

Στόχος του έργου είναι η ανάδειξη του μηχανοκίνητου αθλητισμού, ως εργαλείο τουριστικής ανάπτυξης και συνεργασίας της διασυνοριακής περιοχής Ελλάδας – FYROM.
Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 289.020,00 € (210.000€ για το αυτοκινητοδρόμιο Σερρών & 79.020€ για την ομοσπονδία μοτοσικλέτας της Π.Γ.Δ.Μ.).
Η χρονική περίοδος υλοποίησης του έργου είναι από τις 6/4/2012 ως την 31/1/2013.

 1. Αναθέτουσα Αρχή: Αυτοκινητοδρόμιο Σερρών Α.Ε. Ο.Τ.Α.
 2. Διεύθυνση για Πρόσθετες Πληροφορίες: Αυτοκινητοδρόμιο Σερρών Α.Ε. Ο.Τ.Α., Αθλητικό Πάρκο Ομόνοιας, Σέρρες, Τ.Κ. 62100, Τηλ. +302321052592, Φαξ +302321052592, email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.
 3. Περιγραφή της σύμβασης: Αντικείμενο του διαγωνισμού αποτελεί η διοργάνωση ενός οδοιπορικού στη διασυνοριακή ζώνη Ελλάδας-Π.Γ.Δ.Μ. στα πλαίσια του έργου ‘’Διασυνοριακές ρόδες’’
 4. Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. Δεκτές γίνονται oι προσφορές που αφορούν το σύνολο των υπηρεσιών.
 5. Συνολικός προϋπολογισμός: Ο Συνολικός Προϋπολογισμός του Έργου ανέρχεται στο ποσό των 42.045,00 πλέον ΦΠΑ
 6. Διάρκεια: Το οδοιπορικό θα διεξαχθεί πιθανότατα το 2ο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου
 7. Όροι χρηματοδότησης και πληρωμής: Όπως στο τεύχος προκήρυξης.
 8. Πληροφορίες σχετικά με την προσωπική κατάσταση των υποψηφίων αναδόχων: Όπως αναφέρονται στο τεύχος της προκήρυξης.
 9. Είδος Διαδικασίας: Ανοικτή
 10. Κριτήρια Ανάθεσης: Πρόχειρος διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης τη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.
 11. Προθεσμία για την παραλαβή των προσφορών: Ημέρα Πέμπτη 23/8/2012, ώρα 13:30.
 12. Τρόπος λήψης των συμβατικών τευχών προκήρυξης και συμπληρωματικών εγγράφων: Από τα γραφεία της Αναθέτουσας Αρχής.
 13. Γλώσσες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην προσφορά: Η Ελληνική γλώσσα.
 14. Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς: τέσσερις (4) μήνες από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού.
 15. Δικαίωμα Συμμετοχής: Φυσικά ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου ή ενώσεις ή κοινοπραξίες αυτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, που έχουν συσταθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία ενός κράτους-μέλους της ΕΕ, του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Χώρου (Ε.Ο.Χ)., όπως και χωρών που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων (ΣΔΣ - (3ΡΑ) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), η οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα με το Ν.2513/1997 (Φ.Ε.Κ. 139/Α/27.06.1997) και έχουν την καταστατική τους έδρα, την κεντρική διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή τους στο εσωτερικό της ΕΕ, του Ε.Ο.Χ., ή σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει διμερείς συμφωνίες ή συμφωνίες σύνδεσης και συνεργασίας με την ΕΕ καθώς και στο εσωτερικό των χωρών που είναι συμβαλλόμενα μέρη στη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων (GΡΑ) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), δραστηριοποιούνται νόμιμα σε τομείς σχετικούς με το αντικείμενο του παρόντος διαγωνισμού.

Ελάχιστη προϋπόθεση ποιοτικής επιλογής θεωρείται ότι ο προσφέρων θα πρέπει να έχει μέσο ετήσιο κύκλο εργασιών των τριών (3) τελευταίων ετών τουλάχιστον ίσο με το 100% του προϋπολογισμού του έργου. Επίσηςθα πρέπει να έχει ολοκληρώσει επιτυχώς έργα παρόμοια με το ζητούμενο του διαγωνισμού κατά την τελευταία πενταετία.
Ο Διευθύνων Σύμβουλος
Βασίλειος Καλαϊτζίδης

1.    Αναθέτουσα Αρχή: Αυτοκινητοδρόμιο Σερρών Α.Ε. Ο.Τ.Α.
2.    Διεύθυνση για Πρόσθετες Πληροφορίες: Αυτοκινητοδρόμιο Σερρών Α.Ε. Ο.Τ.Α., Αθλητικό Πάρκο Ομόνοιας, Σέρρες, Τ.Κ. 62100, Τηλ. +302321052592, Φαξ +302321052592, email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.
3.    Περιγραφή της σύμβασης: Αντικείμενο του διαγωνισμού αποτελεί η δημοσιότητα-προβολή του έργου ‘’Διασυνοριακές ρόδες’’
4.    Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. Δεκτές γίνονται oι προσφορές που αφορούν το σύνολο των υπηρεσιών.
5.    Συνολικός προϋπολογισμός: Ο Συνολικός Προϋπολογισμός του Έργου ανέρχεται στο ποσό των 10.535,00 πλέον ΦΠΑ
6.    Διάρκεια: Από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης έως και ένα μήνα μετά τη λήξη του έργου «Διασυνοριακές ρόδες» το οποίο λήγει στις 31 Ιανουαρίου 2013
7.    Όροι χρηματοδότησης και πληρωμής: Όπως στο τεύχος προκήρυξης.
8.    Πληροφορίες σχετικά με την προσωπική κατάσταση των υποψηφίων αναδόχων: Όπως αναφέρονται στο τεύχος της προκήρυξης.
9.    Είδος Διαδικασίας: Ανοικτή
10.    Κριτήρια Ανάθεσης: Πρόχειρος διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης τη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.
11.    Προθεσμία για την παραλαβή των προσφορών: Ημέρα Παρασκευή 17/8/2012, ώρα 13:00.
12.    Τρόπος λήψης των συμβατικών τευχών προκήρυξης και συμπληρωματικών εγγράφων: Από τα γραφεία της Αναθέτουσας Αρχής.
13.    Γλώσσες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην προσφορά: Η Ελληνική γλώσσα.
14.    Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς: τέσσερις (4) μήνες από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού.
15.    Δικαίωμα Συμμετοχής: Φυσικά ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου ή ενώσεις ή κοινοπραξίες αυτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, που έχουν συσταθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία ενός κράτους-μέλους της ΕΕ, του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Χώρου (Ε.Ο.Χ)., όπως και χωρών που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων (ΣΔΣ - (3ΡΑ) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), η οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα με το Ν.2513/1997 (Φ.Ε.Κ. 139/Α/27.06.1997) και έχουν την καταστατική τους έδρα, την κεντρική διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή τους στο εσωτερικό της ΕΕ, του Ε.Ο.Χ., ή σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει διμερείς συμφωνίες ή συμφωνίες σύνδεσης και συνεργασίας με την ΕΕ καθώς και στο εσωτερικό των χωρών που είναι συμβαλλόμενα μέρη στη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων (GΡΑ) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), δραστηριοποιούνται νόμιμα σε τομείς σχετικούς με το αντικείμενο του παρόντος διαγωνισμού.
Ελάχιστη προϋπόθεση ποιοτικής επιλογής θεωρείται ότι ο προσφέρων θα πρέπει να έχει μέσο ετήσιο κύκλο εργασιών των τριών (3) τελευταίων ετών τουλάχιστον ίσο με το 100% του προϋπολογισμού του έργου. Επίσης θα πρέπει να έχει ολοκληρώσει επιτυχώς έργα παρόμοια με το ζητούμενο του διαγωνισμού κατά την τελευταία πενταετία.
Ο Διευθύνων Σύμβουλος
Βασίλειος Καλαϊτζίδης

 1. Αναθέτουσα Αρχή: Αυτοκινητοδρόμιο Σερρών Α.Ε. Ο.Τ.Α.
 2. Διεύθυνση για Πρόσθετες Πληροφορίες: Αυτοκινητοδρόμιο Σερρών Α.Ε. Ο.Τ.Α., Αθλητικό Πάρκο Ομόνοιας, Σέρρες, Τ.Κ. 62100, Τηλ. +302321052592, Φαξ +302321052592, email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.
 3. Συσχέτιση του Διαγωνισμού με Σχέδιο/ Πρόγραμμα Χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ε.Ε.: Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας IPA «Ελλάδα-πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας 2007-2013»,
 4. Περιγραφή της σύμβασης: Αντικείμενο του διαγωνισμού αποτελεί η Διοργάνωση διεθνούς αγώνα Rally Raid στο Νομό Σερρών
 5. Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. Δεκτές γίνονται oι προσφορές που αφορούν το σύνολο των υπηρεσιών.
 6. Συνολικός προϋπολογισμός: Ο Συνολικός Προϋπολογισμός του Έργου ανέρχεται στο ποσό των 123.200,00 πλέον ΦΠΑ
 7. Διάρκεια: Από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης έως και την 15-9-2012.
 8. Εγγυήσεις: Η προσφορά των υποψηφίων στο διαγωνισμό πρέπει να συνοδεύεται από Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής, της οποίας το ποσό θα πρέπει να καλύπτει σε ΕΥΡΩ (€) ποσοστό 5% του προϋπολογισμού του Έργου, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 
 9. Πληροφορίες σχετικά με την προσωπική κατάσταση των υποψηφίων αναδόχων: Όπως αναφέρονται στο τεύχος της προκήρυξης.
 10. Είδος Διαδικασίας-Κριτήρια Ανάθεσης: Ανοικτός διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης τη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.
 11. Προθεσμία για την υποβολή των προσφορών: Ημέρα Δευτέρα, 6/8/2012, ώρα 14:30 μ.μ.
 12. Ημέρα, ώρα και τόπος διενέργειας του Διαγωνισμού: Ημέρα Τρίτη, 7/8/2012 και ώρα 10:00, στην έδρα του Αυτοκινητοδρομίου Σερρών
 13. Τρόπος λήψης των συμβατικών τευχών προκήρυξης και συμπληρωματικών εγγράφων: Από τα γραφεία του Αυτοκινητοδρομίου Σερρών
 14. Γλώσσες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην προσφορά: Η Ελληνική γλώσσα.
 15. Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς: Τέσσερις (4) μήνες από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού.
 16. Δικαίωμα Συμμετοχής: Φυσικά ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου ή ενώσεις ή κοινοπραξίες αυτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, που έχουν συσταθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία ενός κράτους-μέλους της ΕΕ, του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Χώρου (Ε.Ο.Χ)., όπως και χωρών που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων (ΣΔΣ - (3ΡΑ) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), και έχουν την καταστατική τους έδρα, την κεντρική διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή τους στο εσωτερικό της ΕΕ, του Ε.Ο.Χ., ή σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει διμερείς συμφωνίες ή συμφωνίες σύνδεσης και συνεργασίας με την ΕΕ καθώς και στο εσωτερικό των χωρών που είναι συμβαλλόμενα μέρη στη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων (GΡΑ) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), δραστηριοποιούνται νόμιμα σε τομείς σχετικούς με το αντικείμενο του παρόντος διαγωνισμού.

Ελάχιστη προϋπόθεση ποιοτικής επιλογής θεωρείται ότι ο προσφέρων θα πρέπει να έχει μέσο ετήσιο κύκλο εργασιών των (3) τελευταίων ετών τουλάχιστον ίσο με το 100% του προϋπολογισμού του έργου. Επίσηςθα πρέπει να έχει ολοκληρώσει επιτυχώς έργα παρόμοια με το ζητούμενο του διαγωνισμού κατά την τελευταία πενταετία.
Ο Διευθύνων Σύμβουλος
Βασίλειος Καλαϊτζίδης

 1. Αναθέτουσα Αρχή: Αυτοκινητοδρόμιο Σερρών Α.Ε. Ο.Τ.Α.
 2. Διεύθυνση για Πρόσθετες Πληροφορίες: Αυτοκινητοδρόμιο Σερρών Α.Ε. Ο.Τ.Α., Αθλητικό Πάρκο Ομόνοιας, Σέρρες, Τ.Κ. 62100, Τηλ. +302321052592, Φαξ +302321052592, email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.
 3. Περιγραφή της σύμβασης: Αντικείμενο του διαγωνισμού αποτελεί η Παροχή εμπειρογνωμοσύνης και τεχνικής υποστήριξης
 4. Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. Δεκτές γίνονται oι προσφορές που αφορούν το σύνολο των υπηρεσιών.
 5. Συνολικός προϋπολογισμός: Ο Συνολικός Προϋπολογισμός του Έργου ανέρχεται στο ποσό των 17.200,00 πλέον ΦΠΑ
 6. Διάρκεια: Από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης έως και ένα μήνα μετά τη λήξη του έργου «Διασυνοριακές ρόδες» το οποίο λήγει στις 31 Ιανουαρίου 2013
 7. Εγγυήσεις: Η προσφορά των υποψηφίων στο διαγωνισμό πρέπει να συνοδεύεται από Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής, της οποίας το ποσό θα πρέπει να καλύπτει σε ΕΥΡΩ (€) ποσοστό 5% του προϋπολογισμού του Έργου, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 
 8. Όροι χρηματοδότησης και πληρωμής: Όπως στο τεύχος προκήρυξης.
 9. Πληροφορίες σχετικά με την προσωπική κατάσταση των υποψηφίων αναδόχων: Όπως αναφέρονται στο τεύχος της προκήρυξης.
 10. Είδος Διαδικασίας: Ανοικτή
 11. Κριτήρια Ανάθεσης: Πρόχειρος διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης τη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.
 12. Προθεσμία για την παραλαβή των προσφορών: Ημέρα Παρασκευή 20/7/2012, ώρα 13:00.
 13. Τρόπος λήψης των συμβατικών τευχών προκήρυξης και συμπληρωματικών εγγράφων: Από τα γραφεία της Αναθέτουσας Αρχής.
 14. Γλώσσες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην προσφορά: Η Ελληνική γλώσσα.
 15. Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς: τέσσερις (4) μήνες από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού.
 16. Δικαίωμα Συμμετοχής: Φυσικά ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου ή ενώσεις ή κοινοπραξίες αυτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, που έχουν συσταθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία ενός κράτους-μέλους της ΕΕ, του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Χώρου (Ε.Ο.Χ)., όπως και χωρών που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων (ΣΔΣ - (3ΡΑ) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), η οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα με το Ν.2513/1997 (Φ.Ε.Κ. 139/Α/27.06.1997) και έχουν την καταστατική τους έδρα, την κεντρική διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή τους στο εσωτερικό της ΕΕ, του Ε.Ο.Χ., ή σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει διμερείς συμφωνίες ή συμφωνίες σύνδεσης και συνεργασίας με την ΕΕ καθώς και στο εσωτερικό των χωρών που είναι συμβαλλόμενα μέρη στη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων (GΡΑ) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), δραστηριοποιούνται νόμιμα σε τομείς σχετικούς με το αντικείμενο του παρόντος διαγωνισμού.

Ελάχιστη προϋπόθεση ποιοτικής επιλογής θεωρείται ότι ο προσφέρων θα πρέπει να έχει μέσο ετήσιο κύκλο εργασιών των τριών (3) τελευταίων ετών τουλάχιστον ίσο με το 300% του προϋπολογισμού του έργου. Επίσηςθα πρέπει να έχει ολοκληρώσει επιτυχώς έργα παρόμοια με το ζητούμενο του διαγωνισμού κατά την τελευταία πενταετία.
Ο Διευθύνων Σύμβουλος
Βασίλειος Καλαϊτζίδης

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ξεκινούν τη Δευτέρα 11/6/2012 στις 09:30, στις εγκαταστάσεις του Αυτοκινητοδρομίου Σερρών τα μαθήματα της Σχολής Ασφαλούς Οδήγησης που οργανώθηκε στο πλαίσιο του έργου PROMO SAFE DRIVING, το οποίο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «ΕΛΛΑΔΑ – ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2007-2013», μετά το ευρύ ενδιαφέρον που επέδειξε το κοινό. Συγκεκριμένα κατά την 1η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που ολοκληρώθηκε στις 28/5, συνολικά κατατέθηκαν πλέον των 80 αιτήσεων από επαγγελματίες οδηγούς και μη, ώστε να συμμετάσχουν ως εκπαιδευόμενοι στα μαθήματα της Σχολής Ασφαλούς Οδήγησης. Ο αριθμός αυτός κρίνεται ιδιαίτερα ενθαρρυντικός, αποδεικνύοντας το ενδιαφέρον του κοινού σε καινοτόμα θέματα, όπως αυτά που θα πραγματευτεί η Σχολή Ασφαλούς Οδήγησης, τη λειτουργία της οποίας αγκάλιασε με θέρμη από την πρώτη στιγμή.
                
Η εκπαίδευση στη Σχολή Ασφαλούς Οδήγησης θα γίνει από εξειδικευμένους εκπαιδευτές υπό την επιστημονική εποπτεία του τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.  Κατά την εβδομάδα 11-15/6/2012 θα πραγματοποιηθούν οι δύο πρώτοι θεματικοί κύκλοι εκπαίδευσης με αντικείμενα: Εισαγωγή στην Οδική Ασφάλεια (ο 1ος Κύκλος) και Χρήστες Οδού (ο 2ος Κύκλος). Τα μαθήματα θα περιλαμβάνουν θεωρητική εκπαίδευση, καθώς και πρακτική άσκηση με τη χρήση προσομοιωτή οδήγησης. Τα θεωρητικά μαθήματα θα πραγματοποιηθούν σε πρωινά και απογευματινά τμήματα κατά τις πρώτες δύο ημέρες (τη Δευτέρα ο 1ος Κύκλος και την Τρίτη ο 2ος Κύκλος). Τα μαθήματα Πρακτικής Άσκησης θα πραγματοποιηθούν σε πρωινά και απογευματινά τμήματα τις επόμενες τρεις ημέρες (Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή). Με όμοιο τρόπο κατά την εβδομάδα 18-22/6/2012 θα πραγματοποιηθούν οι δύο επόμενοι  θεματικοί κύκλοι εκπαίδευσης με αντικείμενα: Οδικά Ατυχήματα (ο 3ος Κύκλος) και Ασφαλής Οδήγηση και Αντιμετώπιση Έκτακτων Αναγκών και Ατυχημάτων (ο 4ος Κύκλος).

Σέρρες 22/05/2012
                            
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Η Επιτροπή «ΑΥΤΟΚΙΝΗΣΗ - ΕΡΕΥΝΑ και ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ» του Επιμελητηρίου Σερρών, στα πλαίσια ενημέρωσης των μελών του για τις εναλλακτικές μορφές ενέργειας στην κίνηση, προγραμμάτισε μία σειρά ομιλιών με πρώτη τη Δευτέρα 28/05/2012, στην αίθουσα Γεώργιος Χρηστίδης  του Επιμελητηρίου Σερρών και ώρα 20:30 με θέμα:
«ΥΓΡΑΕΡΙΟΚΙΝΗΣΗ»
Η είσοδος θα είναι ελεύθερη σε όλους τους ενδιαφερόμενους.
Πρόγραμμα:
1)    Πρόλογος
2)    Κύρια ομιλία (από τον καθηγητή του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου  Ξάνθης κ. Καρκάνη Αναστάσιο)
3)    Προβολές
4)    Διάλογος
Τηλ. Επικοινωνίας: 23210 20163, 23210 21167, 6945 411 376
Με  εκτίμηση
    ΕΒΕΣ
Επιτροπή «ΑΥΤΟΚΙΝΗΣΗ–ΕΡΕΥΝΑ και ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ»

Μάιος 1998 - Μάιος 2012 "Με ταχύτητα στο μέλλον..."

Αυτό είναι το κεντρικό σύνθημα των τετραήμερων εκδηλώσεων που διοργανώνει η Αυτοκινητοδρόμιο Σερρών ΑΕ ΟΤΑ σε συνεργασία με τη Λέσχη Αυτοκινήτου Μοτοσυκλέτας Σερρών (ΛΑΜΣ), καθως με την αλλαγή του ασφαλτοτάπητα της πίστας ξεκινά μια νέα περίοδος γι αυτήν.

Πρόγραμμα Εκδηλώσεων
(17-20/5/2012)
 
Πέμπτη (17/5)-Κυριακή (20/5)
 
Έκθεση Αυτοκινήτου και Μοτοσυκλέτας από τις αντιπροσωπείες των Σερρών, στο parking του Αυτοκινητοδρομίου (από το πρωί έως το βράδυ)

Παρασκευή 18/5
 
“North Truck Show”
Φορτηγά-Νταλίκες (τράκτορες)
Ελεύθερες δοκιμές (από το πρωί έως το απόγευμα)
-Είσοδος ελεύθερη-
***
Συναυλία (9 το βράδυ) με τους
Μύρωνα Στρατή
Ησαΐα Ματιάμπα
Παναγιώτη Τσακαλάκο
-Είσοδος 5 ευρώ-
 
Σάββατο 19/5

“North Truck Show”
Φορτηγά-Νταλίκες (τράκτορες)
Χρονομετρημένες δοκιμές
Δυναμομέτρηση
-Είσοδος 5 ευρώ-
***
 Εκδήλωση (9 το βράδυ)
Απονομή τιμητικών διακρίσεων  
***
Συναυλία (9:30 το βράδυ) με το
σερραϊκό μουσικό συγκρότημα νέων
«άρπα-κόλλα»  
-Είσοδος ελεύθερη-
 
Κυριακή 20/5

“North Truck Show”
Φορτηγά-Νταλίκες (τράκτορες)
Δοκιμαστικές εκκινήσεις  Dragster
Διαγωνισμός-καλλιστεία αερογραφίας
και καλαισθησίας καμπίνας
-Είσοδος 5 ευρώ-


Παρασκευή 18 Μαΐου στο Αυτοκινητοδόμιο Σερρών

Μετά την ολοκλήρωση των επιτυχημένων εμφανίσεων στην Αθήνα, η πιο feelgood νεανική παρέα ταξιδεύει για ένα μοναδικό live στις Σέρρες στο Αυτοκινητοδρόμιο, την Παρασκευή 18 Μαΐου.

Ο Μύρωνας Στρατής, ο Ησαΐας Ματιάμπα και ο Παναγιώτης Τσακαλάκος, ο καθένας με την δική του ξεχωριστή προσωπικότητα και όλοι μαζί, ανακαλύπτοντας τις κοινές μουσικές τους  αγάπες, ετοιμάζουν ένα κεφάτο, εξαντλητικό, νεανικό πρόγραμμα για όλες τις ηλικίες.

Σε μια διαδρομή που ξεκινά από δυνατές rock κιθάρες, πλησιάζει την soul, φλερτάρει με το funk και λοξοκοιτάζει την disco, οι τρεις τραγουδοποιοί παρουσιάζουν τα δυνατά προσωπικά τους τραγούδια και ξαφνιάζουν με αναπάντεχες διασκευές, με απώτερο σκοπό να μην μείνει κανείς… καθιστός!Αν κάποιος αναρωτιέται τι κοινό έχει ο Prince με τα «Ξύλινα Σπαθιά», ο Λάκης Παπαδόπουλος με την Rihanna και ο David Guetta με τους «Onirama»  οι αποστομωτικές απαντήσεις βρίσκονται στο Αυτοκινητοδρόμιο, στις Σέρρες!
Επίσης αν αναρωτιέται κανείς τι κοινό έχει ο λαμπερός Μύρωνας Στρατής, ο οποίος έχει υπογράψει το πιο πολυακουσμένο τραγούδι της δεκαετίας και μια σειρά ακόμη επιτυχίες που επαναπροσδιόρισαν τον ελληνικό «pop - rock» ήχο, με τον πιο ολοκληρωμένο, χαρισματικό, performer – τραγουδιστή - χορευτή Ησαΐα Ματιάμπα και τον νικητή του «Greek Idol» αλλά και έτοιμο για δικό του ξεκίνημα στη δισκογραφία Παναγιώτη Τσακαλάκο, οι επίσης αποστομωτικές απαντήσεις στο Αυτοκινητοδρόμιο Σερρών!!!

Την συναυλία ανοίγει το σερραϊκό συγκρότημα "fiasco@band"

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΙΟ ΣΕΡΡΩΝ
Αθλητικό Πάρκο Ομονοίας, Σέρρες

http://www.serrescircuit.gr/

Σελίδα 7 από 8

visit Serres

visit Serres

Simulator

prosomiotis

User Login

Month Calendar

Δεκέμβριος 2017 Ιανουάριος 2018 Φεβρουάριος 2018
Δε Τρ Τε Πέ Πα Σα Κυ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
facebook

Contact us

Αυτοκινητοδρόμιο Σερρών
Αθλητικό Πάρκο Ομονοίας
Σέρρες, ΤΘ 1236/62110

Τηλέφωνο: 23210 52592
Fax: 23210 85828
Email:info@serrescircuit.gr


ΠΩΣ ΘΑ ΕΡΘΕΤΕ