Η BETA CAE στην Ακαδημία Μηχανικής 2019

 9:00-12:00 θα γίνουν παρουσιάσεις σχετικά με τη μηχανολογία της παθητικής ασφάλειας των αυτοκινήτων, εισαγωγή στην προσομοίωση των πειραμάτων (με την βοήθεια της υπολογιστικής μηχανικής) και θα έχουμε διαθέσιμο VR (Virtual Reality) εξοπλισμό προς δοκιμασία έτσι ώστε οι μαθητές να δούν αποτελέσματα ψηφιακής προσομοίωσης σε περιβάλλον εικονικής πραγματικότητας.  

Top

Login


Create an Account!
Forgot Password?

Create an Account!


Username
Want to Login?

Forgot Password?