Πρόσκηλη εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Πρόσκηλη εκδήλωσης ενδιαφέροντος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

   Η εταιρία «ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΙΟ ΣΕΡΡΩΝ ΑΕ ΟΤΑ» ανακοινώνει ότι, θα προβεί στην παραχώρηση χώρου εντος των εγκαταστάσεων της, για την δημιουργία-κατασκευή-λειτουργία πρατηρίου καυσίμων με μίσθωση. 

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν σχετικές προτάσεις.  

Υπεύθυνη για πληροφορίες:  κ. Χρύσα Γιανισλή, τηλ. 2321052592.

Οι Προτάσεις γίνονται δεκτές από την ημερομηνία ανάρτησης στην ιστοσελίδα ημέρα Τετάρτη 06/03/2019 έως και την Παρασκευή 05/04/2019 και ώρα 10:30 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών), είτε ιδιοχείρως είτε με ιδιωτικό ταχυδρομείο (courier) στην Γραμματεία της εταιρίας.

          Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν έδρα σε χώρα της Ε.Ε. και να είναι ανεγνωρισμένα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που μπορούν να αναλάβουν την συγκεκριμένη παροχή υπηρεσίας και να είναι εγγεγραμμένα στο οικείο Επιμελητήριο ή Επαγγελματική οργάνωση.

Για την Αυτοκινητοδρόμιο Σερρών Α.Ε. Ο.Τ.Α.                                         

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

Top

Login


Create an Account!
Forgot Password?

Create an Account!


Username
Want to Login?

Forgot Password?