Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ημερομηνία: Τρίτη, 17 Δεκεμβρίου 2019

Αρ. πρωτ.: 313

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Η εταιρία «ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΙΟ ΣΕΡΡΩΝ ΑΕ ΟΤΑ» προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους για την μελέτη και επιδιόρθωση του συστήματος θέρμανσης & ψύξης της κεντρικής εγκατάστασης του Αυτοκινητοδρομίου Σερρών.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν σχετικές προτάσεις.  

Υπεύθυνη για πληροφορίες:  κ. Χρύσα Γιανισλή, τηλ. 2321052592.

Οι Προτάσεις γίνονται δεκτές από την ημερομηνία ανάρτησης στην ιστοσελίδα ημέρα Τρίτη 17/12/2019 έως και την Παρασκευή 17/01/2020 και ώρα 12:30 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών), είτε ιδιοχείρως είτε με ιδιωτικό ταχυδρομείο (courier) στην Γραμματεία της εταιρίας.      

          Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν έδρα σε χώρα της Ε.Ε. και να είναι ανεγνωρισμένα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που μπορούν να αναλάβουν την συγκεκριμένη παροχή υπηρεσίας και να είναι εγγεγραμμένα στο οικείο Επιμελητήριο ή Επαγγελματική οργάνωση.

Για την Αυτοκινητοδρόμιο Σερρών Α.Ε. Ο.Τ.Α.                   

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΥ

 

Top

Login


Create an Account!
Forgot Password?

Create an Account!


Username
Want to Login?

Forgot Password?